Økonomi/regnskap

Innfri kravene til din regnskapsfører og god regnskapsskikk.

I Xakt har vi bygd inn hovedbok og kundereskontro som i et ordinært økonomisystem. Det er også full støtte for merverdiavgiftsbehandling for høy, middels og lav sats. Systemet har også innebygd periodiseringsrapport som gjør jobben enklere for regnskapsfører.

I Xakt er vi avhengig av å ha en korrekt reskontro. Dette for at adgangskontrollmodulen skal kunne gi beskjed når medlemmet har overskredet kredittbestemmelsene hos kunden.Xakt gir beskjed når et medlem har vært skyldig penger over ett gitt tidsrom, eller når medlemmet er skyldig penger over ett gitt beløp. De samme reskontroopplysninger benyttes også for sperring og åpning av adgangs- og medlemskort i Xakt.

 

Les mer om økonomi i Xakt

Xakt gir deg kontroll


I Xakt kan du eksportere flere regnskapsrapporter til forskjellige format


antalyafp.com