Besøkskontroll

Hvordan få kontroll på alle innpasseringer? 

Innsjekk
Med innsjekkmodulen får du kontroll med alle innpasseringer på treningssenteret. Innsjekken er tilknyttet en kortleser. 

Systemet har støtte for flere typer lesere. Både magnetstripe og berøringsfritt. Når medlemmet registrer sitt besøk varsler besøksregistret om vedkommende har gyldig kontrakt eller om medlemsavgiften ikke er betalt. 

Adgangskontroll
Ved å integrere innsjekkmodulen med bygningens adgangskontrollsystem slipper man også å oppdatere mer enn et system. Xakt overfører alle data til adgangskontrollsystemet, som gir medlemmet tilgang hvis kontrakt og betaling er i orden.

Vi har i dag integrasjoner mot flere systemer. Ta kontakt for ytterligere informasjon

 

Adgangsperre

 

antalyafp.com